Filtrena A-filter

Surt vatten/lågt pH - vattenrening utan kemikalier Lågt pH-värde (aggressiv kolsyra) kan få allvarliga konsekvenser. Det kan ge frätskador, fälla ut koppar från ledningarna vilket i slutändan kommer att leda till läckor i rörsystemet. Vattnet kan även orsaka grönt hår hos blonda personer och i värsta fall eksem eller diarréer. Filtrena A-filter Vårt vattenfilter mot detta heter Filtrena A-filter och höjer pH-värdet. Våra pH-höjande filter fungerar på så sätt att när det sura vattnet kommer i kontakt med kalken, äter den aggressiva kolsyran på kalken. Vad som sker är att kolsyran neutraliseras samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. Detta innebär att kalken förbrukas efterhand och måste då fyllas på. Vad man också skall vara medveten om är att när man tillför kalk till vattnet så kommer också hårdheten att öka. Ett generellt begrepp är att hårdheten ökar med 1/10 av den aggressiva kolsyran t ex 40 i aggressiv kolsyra då stiger hårdheten med 4 tyska grader.

Nyckelfunktioner

  • En förbigångsventil/blandningsventil för att kunna styra pH värdet till önskat värde.
  • Inga tillsatser i form av lut eller soda, alltså helt kemikaliefritt.
  • Monteras före trycktank. (Kan placeras efter trycktank om en viss typ av kalk används)
  • Ingen backspolning krävs och därmed inte heller någon automatik med elanslutning.
  • Inget krav att avlopp/golvbrunn ska finnas.

Typ Höjd mm Diameter mm Röranslutning Material Pumpkapacitet
lit/min
A 40 1400 254 R20 inv gga Rostfritt stål 25
A 50 1250 315 R20 inv gga Rostfritt stål 40
A 75 1620 315 R20 inv gga Rostfritt stål 40
A 125 1400 400 28 mm Rostfritt stål 60
A 175 1820 400 28 mm Rostfritt stål 60
Filnamn Filtyp Storlek
Produktblad A-filter pdf 766.58 KB
Installationsanvisning - A-filter pdf 314.79 KB
 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?