Vattenrening mot - fluorid

Fluorid är ett så kallat osynligt problem, det varken smakar eller syns. En viss halt av fluorid har kariesförebyggande effekt (0,8-1,2 mg/l), har man däremot för hög halt så finns risk för tandemaljfläckar. Har vattnet en halt över 6 mg/l så bedöms det som otjänligt till matlagning och dryck och således bör problemet åtgärdas. Litet osmosaggregat för borttagning av höga halter av fluorid,nitrit och nitrat med mera. Viktigt är att det inte finns andra anmärkningar på vattnet. Hårdheten på vattnet bör inte vara högre än 6 dH. Filtret placeras lämpligen under diskbänken.Filtret levereras komplett med förfilter, kolfilter, membran, mineraltillsats och separat tappkran samt vattentank.


Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.