Vattenrening mot - fluorid

Fluorid är ett så kallat osynligt problem, det varken smakar eller syns. En viss halt av fluorid har kariesförebyggande effekt (0,8-1,2 mg/l), har man däremot för hög halt så finns risk för tandemaljfläckar. Har vattnet en halt över 6 mg/l så bedöms det som otjänligt till matlagning och dryck och således bör problemet åtgärdas. Litet osmosaggregat för borttagning av höga halter av fluorid,nitrit och nitrat med mera. Viktigt är att det inte finns andra anmärkningar på vattnet. Hårdheten på vattnet bör inte vara högre än 6 dH. Filtret placeras lämpligen under diskbänken.Filtret levereras komplett med förfilter, kolfilter, membran, mineraltillsats och separat tappkran samt vattentank.


 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?