Filtrena H-filter


Vårt vattenfilter mot detta problem heter Filtrena H-filter. H står för humus (organiska ämnen). Reningen sker med hjälp av en bädd med aktivt kol i själva filtret. Filterbädden bytes enkelt vid behov. Däremot fungerar H-filtret både utan returspolning och elanslutning. Rening mot Humus kan också fås via ett mjukvattenfilter med en speciell filtermassa. Se fliken Hårt vatten/kalk/Nitrat/Humus.


Typ Höjd mm Diameter mm Röranslutning Material Pumpkapacitet
lit/min
H 75 1700 315 R20 Rostfritt stål 15
H 175 1820 400 R20 Rostfritt stål 20
Filnamn Filtyp Storlek
Produktblad - H-filter pdf 962.25 KB
Installationsanvisning - H-filter pdf 228.93 KB

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.