Filtrena HG-filter


Filtrenas HG-filter reducerar organiska ämnen (humus). Ditt vatten är alltså missfärgat, har dålig lukt och smak beroende på ett mer eller mindre allvarligt inläckage av föroreningar. Det kan avhjälpas permanent med Filtrenas HG-filter. Reningsprocessen sker med hjälp av en bädd med aktivt kol i själva filtret. Filterbädden bytes enkelt ut vid behov

Typ Höjd mm Diameter mm Röranslutning Tryck Maxflöde
lit/min HG 10 1440 257 R20 inv gga 6 bar 15 HG 13 1440 334 R20 inv gga 6 bar 20

Ta del av våra
Installationsfilmer

För att erbjuda en hög service arbetar vi aktivt med att ta fram filmer i syfte att hjälpa er underhålla, rengöra eller byta ut delar på ett enkelt och smidigt sätt.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.