Filtrena Mini, Midi, Maxi
och M40-M100

För att göra hårt vatten mjukt, måste man avlägsna kalcium och magnesium i vattnet. För att göra detta använder man sig av jonbytarprincipen. Dessa filter fungerar på så sätt att när vattnet som är hårt, d.v.s. innehåller mycketkalcium och magnesium, kommer i kontakt med jonbytarmassan så sker ett byte av joner. Ca- och Mg-jonerna som är positivt laddade byter plats med Natrium-jonerna. Jonbytarmassans kapacitet vet vi och då är det enkelt att räkna ut hur många liter vatten som massan klarar av att byta joner på. När massan är mättad med Ca-och Mg-joner så måste man frigöra dessa och spola bort dem. Denna frigörelse sker när man dränker massan i en koncentrerad koksaltlösning NaCl. Då släpper Ca- och Mg-joner och ersätts med Na-joner igen. Denna procedur upprepas igen när man förbrukat sin kapacitet.

Nyckelfunktioner

  • Finns både tidsstyrd och vattenmätarstyrd.
  • Helautomatisk backspolning.
  • Gör hårt vatten mjukt.
  • Blandningsventil finns.

Typ Höjd mm Mått mm Diameter
filtertankt mm
Diameter
salttank mm
Höjd filtertank mm Röranslutning Max flöde
lit/min
Mini 680 330x500       R25 16-25
Midi 1000 340x560       R25 25-40
Maxi 1150 340x560       R25 45-55
M 40 1300   260 460 630 R25 70
M 50 1400   260 460 770 R25 75
M 60 1420   315 460 800 R25 80
M 80 1590   335 460 800 R25 85
M 100 1850   360 555 870 R25 95
Typ Höjd mm Mått mm Diameter
filtertankt mm
Diameter
salttank mm
Höjd filtertank mm Röranslutning Max flöde
lit/min
Mini 680 330x500       R25 16-25
Midi 1000 340x560       R25 25-40
Maxi 1150 340x560       R25 45-55
M 40 1300   260 460 630 R25 70
M 50 1400   260 460 770 R25 75
M 60 1420   315 460 800 R25 80
M 80 1590   335 460 800 R25 85
M 100 1850   360 555 870 R25 95
 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?