Uranfilter

Uran förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet. Att dricka uranhaltigt vatten kan vara en hälsorisk på grund av uranets kemiska egenskaper. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att åtgärder vidtas när dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikromgram per liter.

Att kontrollera vid val av filter
• Den befintliga råvattenkvaliteten, inklusive radonhalten.
• Den mikrobiologiska tillväxten i filtermassan.
• Strålningen från filter, t ex före och efter regenerering.
• Gör kontroller regelbundet.

Nyckelfunktioner

  • Anjonbytare använd som aktiv filtermassa.
  • Automatisk backspolning.

Typ Höjd mm Ø mm Röranslutning Material
U 25 1140 254 R25 utv gga Glasfiber
U 50 1600 254 R25 utv gga Glasfiber
 

Vattenanalys

 

Offert

 

Dokument

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med?