UV-Ljus 60-77 m3/tim

Filtrena UV-Ljus
SHF 140-180 SHFM 140-180

Filtrena är stolta över att kunna introducera SterilightHF serien. Denna serie av UV system har tagits fram för stora flöden, så att dricksvattnet skyddas med hjälp av beprövad och pålitlig teknik.

H- och HG-serien

H- och HG-serien

Vårt vattenfilter mot detta problem heter Filtrena H-filter. H står för humus (organiska ämnen). Reningen sker med hjälp av en bädd med aktivt kol i själva filtret. Filterbädden bytes enkelt vid behov. Däremot fungerar H-filtret både utan returspolning och elanslutning. Dessa humusfilter reducerar organiska ämnen i vattnet med hjälp av aktivt kol. När kolbädden inte kan rena mer måste den bytas ut. Man kan inte säga hur länge kolbädden håller då man inte vet hur mycket organiska ämnen vattnet innehåller samt att detta skiftar från gång till annan. 

Midi och Maxi Humusfilter

Midi och Maxi Humusfilter

Humusfilter reducerar organiska ämnen (humus). Denna typ av förorening i vattnet kan ibland vara väldigt svår att ta bort då man helt enkelt inte vet hur mycket ytvatten som kommer in från gång till annan.
Dessa filter avlägsnar humus i vattnet genom jonbytarprincipen. De finns i två utföranden, tidsstyrda och vattenmätarstyrda. Dessa filter kräver regenerering med salttabletter. Eventuellt kan dessa filter dra ner pH-värdet vilket lätt åtgärdas med ett pH-höjande filter.

 

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.