BoilerMag 22-28

BoilerMag 22-28

Efter 100 års tillverkning och utveckling av högpresterande magnetiska system till ledande företag inom industrin, har nu Eclipse Magnetics tagit fram ”Det ultimata värmesystemfiltret”. Vi på Filtrena är stolta över att få sälja detta högpresterande filter i Sverige. Det finns inget magnetitfilter på marknaden som har bättre effekt.

Marknadens kraftigaste magnet - 13.200 Gauss

UV-ljus 189-303 lit/min

Filtrena UV-ljus
189-303 lit/min

Kvaliteten på dricksvattnet kan ändras med tiden och bli förorenad med skadliga bakterier. Sterilight Silver ™ och Cobalt ™- är pålitliga, ekonomiska och kemikaliefria UV-anläggningar för att skydda dricksvattnet i alla bostäder. Sterilight Silver ™ och Cobalt ™-UV-ljus har utformats och testats för att säkerställa bakteriefri kvalité på dricksvattnet.

UV-ljus 40-227 lit/min

Filtrena UV-ljus
40-227 lit/min

Kvaliteten på dricksvattnet kan ändras med tiden och bli förorenad med skadliga bakterier. Sterilight Silver ™ och Cobalt ™- är pålitliga, ekonomiska och kemikaliefria UV-anläggningar för att skydda dricksvattnet i alla bostäder. Sterilight Silver ™ och Cobalt ™-UV-ljus har utformats och testats för att säkerställa bakteriefri kvalité på dricksvattnet.

Filtermassor

Filtermassor

Nedan syns olika filtermassor som används beroende på filter och vattenkvalité. När det gäller olika sorters kalk så finns det olika kalker som utför samma uppgift och därför har vi inte alla varianter i lager men ser till att du får rätt kalk för just ditt vattenfilter. Rådgör gärna med oss så att ert filter fylls på med rätt material.

Vill ni beställa filtermassor? Ring 0470 - 75 99 00!

Patronfilter

Patronfilter

Filtrenas Patronfilter tar i huvudsak bort fasta partiklar i vattnet, kan också ta bort klorsmak på kommunalt vatten om insatsen är aktivt kol. Installation av dessa filter är lämpligt i bostaden, sommarstugan, båten eller husvagnen. I filterhuset placeras lämplig filterinsats beroende på råvattnets kvalité.

Omvänd osmos - Flouridfilter

Omvänd Osmos RO 80

Litet osmosaggregat för borttagning av höga halter av salt, fluorid, uran, arsenik, nitrit och nitrat m.m. Viktigt är att det inte finns andra anmärkningar på vattnet. Hårdheten på vattnet bör inte vara högre än 6 dH. Filtret placeras lämpligen under diskbänken. Filtret levereras komplett med förfilter, kolfilter, membran, mineraltillsats och separat tappkran samt vattentank. Ingen strömförsörjning krävs.

 

Svavelväte/Dålig lukt

Vattenfilter mot -
Svavelväte/Dålig lukt

Problem med dålig lukt i ditt eget vatten beror många gånger på att svavelväte från naturliga *processer binds i vattnet. Svavelväte avger en många gånger kraftig stank som närmast kan liknas vid den från ruttna ägg. Vattenrening mot svavelväte avlägsnas enkelt med avluftning. *Organiskt material så som löv och annat växtavfall, producerar under förruttning bl a svavelväte. Detta kan du själv uppleva en dag vid en sumpmark eller sjö där gasbubblor ofta stiger till ytan.

Uran/arsenikfilter

Uran/Arsenikfilter

Har du problem med Uran eller Arsenik och vill ha en offert på vattenfilter går det alldeles utmärkt att ringa oss eller om du har en färdig vattenanalys får du gärna fylla i dina värden i vårt formulär

Nitratfilter

Midi – Maxi Nitrat

Dessa filter avlägsnar Nitrat i vattnet genom jonbytarprincipen. De finns i två utföranden, tidsstyrda och vattenmätarstyrda. Eventuellt kan dessa filter dra ner pH-värdet vilket lätt åtgärdas med ett pH-höjande filter
Dessa filter kan även kombineras med avhärdning, alltså både mjukgörare och nitratborttagare.

För installationsanvisning och produktblad se fliken "Mjukvattenfilter" och efter det "Filtrena mini,midi,maxi"

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.