Omvänd osmos - Flouridfilter

Omvänd Osmos RO 80

Litet osmosaggregat för borttagning av höga halter av salt, fluorid, uran, arsenik, nitrit och nitrat m.m. Viktigt är att det inte finns andra anmärkningar på vattnet. Hårdheten på vattnet bör inte vara högre än 6 dH. Filtret placeras lämpligen under diskbänken. Filtret levereras komplett med förfilter, kolfilter, membran, mineraltillsats och separat tappkran samt vattentank. Ingen strömförsörjning krävs.

 

Svavelväte/Dålig lukt

Vattenfilter mot -
Svavelväte/Dålig lukt

Problem med dålig lukt i ditt eget vatten beror många gånger på att svavelväte från naturliga *processer binds i vattnet. Svavelväte avger en många gånger kraftig stank som närmast kan liknas vid den från ruttna ägg. Vattenrening mot svavelväte avlägsnas enkelt med avluftning. *Organiskt material så som löv och annat växtavfall, producerar under förruttning bl a svavelväte. Detta kan du själv uppleva en dag vid en sumpmark eller sjö där gasbubblor ofta stiger till ytan.

Uran/arsenikfilter

Uran/Arsenikfilter

Har du problem med Uran eller Arsenik och vill ha en offert på vattenfilter går det alldeles utmärkt att ringa oss eller om du har en färdig vattenanalys får du gärna fylla i dina värden i vårt formulär

Nitratfilter

Midi – Maxi Nitrat

Dessa filter avlägsnar Nitrat i vattnet genom jonbytarprincipen. De finns i två utföranden, tidsstyrda och vattenmätarstyrda. Eventuellt kan dessa filter dra ner pH-värdet vilket lätt åtgärdas med ett pH-höjande filter
Dessa filter kan även kombineras med avhärdning, alltså både mjukgörare och nitratborttagare.

För installationsanvisning och produktblad se fliken "Mjukvattenfilter" och efter det "Filtrena mini,midi,maxi"

Humusfilter

Vattenfilter mot Humus - missfärgat

Humus (COD-Mn) i för höga halter tyder på att det läcker in förorenat ytvatten i din brunn. Du märker det på dålig smak, lukt och färg. Typen och graden av föroreningen kan vara direkt hälsovådlig.

Radonfilter

Vattenrening mot - Radon

Har du på din analys fått en halt över 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Risk finns för hälsoeffekter. Allra störst är risken vid inandning av radonhaltig luft exempelvis vid duschning eller när du dricker vattnet. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Halten kan minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare.

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.