Humusfilter

Vattenfilter mot Humus - missfärgat

Humus (COD-Mn) i för höga halter tyder på att det läcker in förorenat ytvatten i din brunn. Du märker det på dålig smak, lukt och färg. Typen och graden av föroreningen kan vara direkt hälsovådlig.

Radonfilter

Vattenrening mot - Radon

Har du på din analys fått en halt över 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Risk finns för hälsoeffekter. Allra störst är risken vid inandning av radonhaltig luft exempelvis vid duschning eller när du dricker vattnet. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. Halten kan minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare.

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.