pH-penna

pH-penna

Filtrenas pH-penna har utformats för ett brett spektrum av olika tillämpningar inom pH och temperaturmätningar. Denna pH-penna är vattentät, samt att den flyter gör att användningsområdena ökar. Den automatiska avstängninsfunktionen gör att den sparar energi och ökar batteriets livslängd. Enkel display som visar pH och temperatur. Elektroden är utbytbar. Du kan välja mellan 1 eller 2 punktskalibrering för noggrannare mätresultat.

JPF-AT

Partikelfilter med automatisk backspolning

Filtrenas partikelfilter med automatisk backspolning finns tillgängliga i två versioner. Tidsstyrd AT med tim, dag, vecka eller månatlig backspolning. ATP som ovan men med tryckdifferens. Tryckdifferensen kan sättas på max 1 bar

Partikelfilter

Partikelfilter R20-R50

Filtrenas Partikelfilter tar bort partiklar från 800 micron ner till 22 micron. Partikelfilterna kan fås med sil eller lamellinsatser. Silfilterinsatsen används när det är rena partiklar som skall tas bort såsom grus eller sand. Lamellinsatsen rekommenderas för organisk rening t ex alger eller ytvatten. Både sil- och lamell-insatserna är gjorda för att kunna rengöras och användas igen.

Birm

Järn och manganfilter
med Birm

Den katalytiskt aktiva filtermassan syresätter vattnet så att järn och mangan flockas fram. Dessa ämnen kan därmed filtreras mekaniskt av massan. Denna typ av massa kräver inga kemikalier. Vattnet blir renat när det passerar filtermassan en gång och behöver inte cirkulera flera gånger. Filtermassan kräver ett pH-värde över 6,8 för att fungera.

Filtrena H-filter

Filtrena H-filter

Vårt vattenfilter mot detta problem heter Filtrena H-filter. H står för humus (organiska ämnen). Reningen sker med hjälp av en bädd med aktivt kol i själva filtret. Filterbädden bytes enkelt vid behov. Däremot fungerar H-filtret både utan returspolning och elanslutning. Rening mot Humus kan också fås via ett mjukvattenfilter med en speciell filtermassa. Se fliken Hårt vatten/kalk/Nitrat/Humus.

Filtrena HG-filter

Filtrena HG-filter

Filtrenas HG-filter reducerar organiska ämnen (humus). Ditt vatten är alltså missfärgat, har dålig lukt och smak beroende på ett mer eller mindre allvarligt inläckage av föroreningar. Det kan avhjälpas permanent med Filtrenas HG-filter.

Reningsprocessen sker med hjälp av en bädd med aktivt kol i själva filtret. Filterbädden bytes enkelt ut vid behov

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.