Uranfilter

Uranfilter

Uran förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet. Att dricka uranhaltigt vatten kan vara en hälsorisk på grund av uranets kemiska egenskaper. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar att åtgärder vidtas när dricksvattnet innehåller högre halt av uran än 15 mikromgram per liter.

Aquality

Aquality

Vår dricksvattenkylare Aquality från Cosmetal är en enkel kylare för dig som vill ha kylt eller rumstempererat vatten. Modeller finns med eller utan kolsyra. Upp till 22 lit/tim.

Borrbrunnspumpar

Pumppaket för
borrade brunnar

GTV Borrbrunnspump är konstruerad för rent, kallt vatten. Pumpen passar till hushållsvatten, bevattning vid villor, fritidshus, jordbruk och inom industrin.
Pumppaket för borrade brunnar, GTV - Pumppaket

Detta ingår i GTV-Pumppaket: Franklin Electric GRC-motor, vajer, motorskydd och livsmedelsvänlig kabel.

[span class=color-blue]Nyhet Helautomatiska[/span] partikelfilter!

Nu lanserar vi en serie prisvärda helautomatiska partikelfilter Speedymat-Jukomat.

Speedymat och Jukomat är med automatisk spolning. Spolningen kan ställas in dagligen, veckovis, månadsvis och varannan månad. Speedymat och Jukomat är även utrustade med en patenterad strömbackup som går in och stänger av backspolningen vid eventuella strömavbrott.

[span class=color-blue]Vattenfilter[/span] utan kemikalier

I vårt vattenfilter, J-filter, fäller vi ut järn och mangan med den luften som vi andas. Vi har alltså inte några kemikalier som kaliumpermanganat som oxidationsmedel. I och med att vi använder naturlig rening så är driftskostnaden för att oxidera järn och mangan lika med noll. Filtrenas Järnfilter tar även bort dålig lukt och smak samt höjer pH-värdet.

Filtrena J-filter

Filtrena J-filter

I vårt vattenfilter, J-filter, fäller vi ut järn och mangan med den luften som vi andas. Vi har alltså inte några kemikalier som kaliumpermanganat som oxidationsmedel. I och med att vi använder naturlig rening så är driftskostnaden för att oxidera järn och mangan lika med noll. Filtrenas Järnfilter tar även bort dålig lukt och smak samt höjer pH-värdet.

Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.